Monday, November 19, 2007

ျမန္မာေငြစကၠဴတစ္ေထာင္တန္ပံုစံေျပာင္းျပီ

ျမန္မာျပည္တြင္းအာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုမွပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျပီးျပည္သူလူထုအားသံုးစြဲခိုင္းေနေသာတစ္ေထာင္တန္
ေငြစကၠဴအားဤကဲ့သို႔ပံုစံေျပာင္း၍သေရာ္ထားျခင္းသည္ျမန္မာ့ေငြေၾကးတန္ဘိုးႏွင့္စစ္အာဏာပိုင္တို႔အေပၚ
ျပည္သူလူထုမွလည္းေကာင္းတို႔၏သေဘာထားအားေဖၚထုတ္ျပျခင္းဟုရန္ကုန္မွသတင္းရရွိပါသည္။


No comments: