Wednesday, October 31, 2007

ဤသို႔ထင္ျမင္ယူဆခ်င္ပါသည္

မိုးခါးေရဆိုသည္မွာအမွန္ေတာ့ေသာက္လို႔ေကာင္းေသာအရာတခုမဟုတ္သည္ကိုလူသားတိုင္းသိရွိေပလိမ့္မည္။

ကံကို ယံုၾကည္လြန္းသူမ်ားျဖစ္ေလရာ ကိစၥတိုင္း ေရွးဘဝကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ဟုယူဆ၍ေျဖသိမ့္ႏွစ္သိမ့္တတ္သူ

မ်ားေပါမ်ားေနေသးသေရြ ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ၊အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်မွဳ၊ မတရားႏွိပ္စက္မွဳမ်ား ဆက္လက္ထြန္းကား

ေနဦးမည္မွာ ကမၻာေလာက၏ နိယာမပင္ျဖစ္သည္။ အားႀကီးသူက အားနည္းသူကို အႏိုင္က်င့္၏။ အားနည္းသူ

က ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မိမိတို႐အားထားရာဟူ၍ ဘုရားမွတပါး အျခားမရွိျပီဟူေသာအယူအဆျဖင့္

ဘာသာေရးကိုသာ အားကိုးယံုၾကည္ရာအျဖစ္ နက္နက္ရွဳိိင္းရွဳိင္း ကိုးကြယ္ၾက၏။ တကယ္ေတာ့လည္းလူပီသ

သူတိုင္း၌အဓိကအထြတ္အျမတ္ထားကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာဘာသာရပ္တခုစီရွိၾကသည္မွာဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္မဟုတ္

ေပေလာ။ မိမိတိုင္းျပည္၏အစိုးရကိုယံုၾကည္အားကိုး၍မရျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္ရာအျဖစ္ျဖစ္တည္ခြင့္မရရွိ

ေသာေခတ္စံနစ္အတြင္းႀကီးျပင္းရေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားကဘာသာေရးကိုပို၍နက္ရွိဳင္္းစြာယံုၾကည္အားထား

လာေစရေသာအက်ိဳးတရားတခုျဖစ္သည္ဟုမိမိကဆိုလွ်င္ထိုအခ်က္ကိိုျငင္းခုန္မည့္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားေျမာက္မ်ား

စြာရွိေပလိမ့္မည္။ဤေနရာ၌ လြတ္လပ္စြာကြဲျပားႏိုင္ခြင့္ရွိ၏။

ထိုလြတ္လပ္စြာကြဲျပားႏိုင္ျခင္းတို႔အေပၚတြင္လည္းမိမိ၏အယူအဆကိုလြတ္လပ္စြာဖက္တြယ္္ႏိုင္ခြင့္ရွိ၏။မိမိအဓိက

တင္ျပလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမွာ ဘာသာတရား၏အထြတ္အျမတ္ျဖစ္ျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္၏သားေတာ္ရဟန္း

သံဃာမ်ားကိုပင္ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ေနေသာ၊မိမိ၏အာဏာတည္ျမဲေရးထက္ဘာကိုမွ်အေလး

မထားေသာ စစ္ေခြးဘီလူးတို႔၏လက္ေအာက္တြင္ အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာႏွင့္သာသနာေတာ္ကထြန္းကား

ေပလိမ့္ဦးမည္နည္းဆိုသည္ကို စနစ္တက်ဆန္းစစ္ဖို႔လူသားတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဆိုေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္၏။

ျဖစ္ပါ့မလား၊သင့္ေတာ္ပါ့မလား၊စသည့္လားေပါင္းမ်ားစြာတို႔ေအာက္၌ဆံုးရွဳံးခဲ့ရသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုျပန္လည္

ဆန္းစစ္သင့္၏။ဥပမာအားျဖင့္မိမိသည္တတိယႏိုင္ငံတခု၌ေရာက္ရွိေနျပီးမိမိတြင္လည္းအရည္အခ်င္းအခြင့္အေရး

ရွိပါလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ပါ့မလား၊ဟိုလူကေတာ့မိမိထက္အားသာသည္၊ဒီလူကေတာ့အခြင့္အေရးပိုရွိႏိုင္သည္ဟုယူဆျပီး

မိမိကိုယ္ကို လက္ေလွ်ာ့၍ ဆံုးရွဳံံးခဲ့ရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားစြာတို႔ကို ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရသူမ်ားရွိေပလိမ့္မည္။

ထိုလားေပါင္းမ်ားစြာတို႐၏ အဓိကတရားခံမွာ ေၾကာက္ရြံ ႔ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါေသဆံုးရျခင္း၏

အေၾကာင္းတရားသည္ ေၾကာက္ရြံ႐ျခင္း၊ အားနာျခင္းတို႐၏ အဓိကေရေသာက္ျမစ္ပင္ျဖစ္၏။

ထိုေၾကာင့္ထိုေရေသာက္ျမစ္၏အရင္းခံကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔လိုေပ၏။မိုးခါးေရကိုခါးမွန္းသိလ်က္ႀကိတ္မွိတ္ေသာက္

ေနဦးမည္ဆိုပါက ထိုခါးသက္ျခင္း အရသာသည္ပင္လွ်င္ ခ်ိဳျမိန္ေနေပလိမ့္မည္။ မိမိ၏ရန္သူက ျပတ္သားသည့္

အခါတြင္မိမိတို႔ကလည္းျပတ္သားရေပလိမ့္မည္။ေကာင့္ပါ့မလား၊သင့္ေတာ္ပါ့မလားဆိုသည့္အေတြးအေခၚမ်ားသည္္

ျပတ္သားရမည့္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ပစ္တတ္၏။ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွ Sanctionပဳလုပ္ျခင္းအေပၚတခ်ိဳ႔ကဟိုလူကေတာ႔မပါသင့္ပါဘူး၊ဒီလူကေတာ့မပါသင့္ပါဘူး၊ေကာင္ပါ့မလား၊သင့္ေတာ္္

ပါ့မလားဟူေသာလားေပါင္းမ်ားစြာကိုေရာယွက္လာၾက၏။

တကယ္ေတာ့ျဖစ္သင့္၏ စစ္ဘီလူးတို႔အေနျဖင့္ အျပစ္မဲ့ရဟန္းျပည္သူတို႔ကိုပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရာတြင္

ေကာင္းပါ့မလား၊ သင့္ပါ့မလား ဟူေသာ လားေပါင္းမ်ားစြာ မေရာယွက္ခဲ့ၾကေပ။

ထိုနည္းတူ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ဤနည္းႏွယ္ျပဳက်င့္ခဲ့ၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ့မလား၊ သင့္ေတာ္ပါ့မလား ဆိုသည့္ လားေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို စဥ္းစားသင့္ေနရာ၌သာ စဥ္းစား၍ လုပ္သင့္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ လားေပါင္းမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္မေရာယွက္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္လွေပသည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်င္ပါသည္ ။

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....


ထပ္တူခံစားၾကည့္ျခင္း (သို႔)
ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏၁၉ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ပြဲRevolution is Our School and Our University

ဒီေန႔ႏုိ၀င္ဘာ(၁)ရက္ ..........

၁၉ႏွစ္ဆိုသည့္ကာလတခုသည္ဘဝတခုလံုးကိုေျပာင္းလဲရန္လံုေလာက္ေသာအခ်ိန္ကာလဟုဆိုႏိုင္ ေပသည္။

တခ်ိဳ ့ေမြးဖြားခဲ့ၾက၏၊တခ်ိဳ ့ေသဆံုးခဲ့ၾက၏၊ထိုေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ေသဆံုးျခင္းတို ့အၾကားမွ ထို

၁၉ႏွစ္္ဆိုေသာကာလတခုသည္ျဖစ္တည္ျခင္းေျပာင္းလည္းျခင္းမ်ားစြာကိုျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟုဆို လ်င္

ယံုမွားပယ္ႏိုင္စရာမရွိဟုဆိုခ်င္ပါသည္။

၁ႏွစ္သားအရြယ္လူမမယ္ကာလကတည္းမွအခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆိုင္၍ကႏၲာရခရီးၾကမ္း ၾကီး

တခုကိုမိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္မဟုတ္ဘဲအမိျမန္မာႏိုင္ငံ၏လိုလားခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ခ်ီတက္ ေန

ေသာျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(မကဒတ)၏၁၉ႏွစ္ဆိုေသာ ခရီးမိုင္

တိုင္တခုအားမိမိတို႔၏အေရွ့တြင္မားမားမတ္မတ္ျဖစ္တည္ေနသည္ဟုဆိုလွ်င္မိမိတို ့အေနျဖင့္ ဝမ္းသာ

ပီျဖစ္ရမည္ဟုဖြင့္ဆိုခ်င္ေပသည္၊ဝမ္းသာစရာမ်ားထဲမွဝမ္းနည္းဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားကား ယေန ့အခ်ိန္၌

မိမိတို ့အေနျဖင့္တပ္ဦးႏွင့္အလွမ္းေဝးေနရျခင္းဟုဆန္းစစ္မိတိုင္း၁၉ႏွစ္တာခရီးတခု အတြင္းအသက္ႏွင့္

ရင္းဆပ္ခဲ့ရေသာမိမိတို ့ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ား၏ညီးတြားသံမ်ား၊ငိုရွိဳက္သံမ်ား သည္မိမိတို ့၏နားစည္

သို ့အဆက္မျပတ္ထိမွန္လွ်က္ရွိေနသည္ဟုခံစားသိရွိရမိေပသည္။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ ထို၁၉ႏွစ္တာ

ကာလအတြင္းအသက္ေပးဆပ္ခဲ့သူမ်ားထိုကာလမတိုင္ခင္ကတည္းကအသက္ေသြး၊ေခြ်းတို႔ႏွင့္ေပးဆပ္

ခဲ့သူတို ့၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တခုသည္ခရီးလမ္း တဝက္၌သာအဆံုးမသတ္ေသးဘဲရွိေနေသးသည္ကို

မိမိတို ့ေနျဖင့္မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ ့ျမင္ေန ရေပသည္။ နားလည္မွဳေဖးမပံ့ပိုးမွဳမ်ားႏွင့္တူညီေသာခရီးတခုကိုသြားရန္ဆႏၵရွိသူတိုင္းေခတ္စံနစ္ရိုင္းတခုမွလြတ္

ေျမာက္ရန္အတြက္လက္ခ်င္းဆက္ရမည္ကိုမိမိတို ့၏ေမြးရာပါအသိတရားတခုအေနျဖင့္စြဲကိုင္ သြားရ

မည္မွာမိမိတို ့၏မဟာတာဝန္ၾကီးတရပ္ပင္ျဖစ္၏။ မုန္တိုင္းႏွင့္မီခိုးတို ့သည္ကားလြင့္ျပယ္ေပ်ာက္ပ်က္

ေစေသာသေဘာကိုေဆာင္ေပ၏ ၊ မိမိတို ့သည္ မုန္တိုင္းမဟုတ္သလိုမီးခိုးမ်ားလည္းမဟုတ္ၾကေပ၊

မိခင္တဦးတည္း၏ဝမ္းဗိုက္တြင္း၌တူညီေသာအခ်ိန္ ကာလအတြင္းသေႏၶတည္၍ေမြးဖြားလာၾကေသာ

ေန ့ရက္ရာသီတူညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားသာျဖစ္ ၾကေပ၏။ ထို ့ေၾကာင့္မိမိတို ့၏တူညီေသာစိတ္ဓါတ္မ်ား

သည္ကားမီးခိုးကဲ့သို ့ေပ်ာက္ကြယ္လြင့္ပါးတတ္ေသာ ေဆးျပယ္ပန္းခ်ီကားမ်ားမျဖစ္ႏိုင္ေပ၊

ထိုနည္းတူမုန္တိုင္းကဲ့သို ့အစိုးမရေသာသေဘာကိုလည္း မေဆာင္ႏိုင္ၾကေပ၊

တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္မိမိတို ့သည္အေရြ႔ရွိေသာအခ်ိန္ရထားၾကီးတစင္းကို အစဥ္မျပတ္ခုတ္ေမာင္း

ေနၾကေသာေမာင္းႏွင္သူမ်ားသာျဖစ္ၾက၏။ မိမိတို ့အထဲမွတခ်ိဳ ့ကလည္းထို ရထားၾကီးကိုေမာင္းႏွင္ရ

သည္ထက္စီးနင္းရသည့္အရသာကို ပို၍ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾက၏၊ေမာင္းႏွင္သူျဖစ္ေစ၊စီးနင္းသူျဖစ္ေစ

အေရြ႔ရွိေနေသာရထားၾကီး၏သယ္ေဆာင္ရာလမ္းေၾကာင္းသည္ကားတည့္မတ္ေသာ၊မွန္ကန္ေသာမိုင္

တိုင္တခုဆီသို ့သာဦးတည္ေန သည္ကိုမိမိတို ့အေနျဖင့္ထင္ရွားစြာေတြ ့ျမင္ရေပမည္၊ထို ့ေၾကာင့္မိမိ

တို ့၏ခရီးပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ထိုရထားၾကီး၏ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ပ်က္

စီးရာပ်က္စီး ေၾကာင္းတို ့သည္ေမာင္းႏွင္သူႏွင့္စီးနင္းသူအားလံုးအေပၚတြင္တည္မွီေနေပ၏။ ထိုခရီးရွည္ရထားၾကီးအားခရီးဆံုးေအာင္မည္သို႔မည္ပံုေမာင္းႏွင္ရမည္စီးနင္းရမည္ကိုကားစာဖတ္ သူတို႔၏အသိသတိႏွင့္ယွဥ္၍ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုနားလည္ခံယူရမည္ဟုယူဆၾကပါလွ်င္ကားမိမိတို႔ အေနျဖင့္ဤစာစုကိုေရးရက်ိဳးနပ္ေပသည္ဟု ..............။

အယ္ဒီတာအဖြဲ ့

ဒီမိုကရက္တစ္သတင္းဌာန

ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ့
ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Tuesday, October 30, 2007


သံဃာ့ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႔

မႏၱေလးေဂဇက္
ကမၻာအရပ္ရပ္မွ သံဃာေတာ္အသွ်င္သူျမတ္မ်ား၊ ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမ မ်ားခင္ဗ်ား

နာယကဆရာေတာ္ၾကီး၊ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္တကြ သံဃာ့ဥေသွ်ာင္ သို႔ေလွ်ာက္ထားလို
သည္မ်ား တိုင္ၾကားလိုသည္မ်ား၊အၾကံေပးလိုသည္ မ်ား၊ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံလိုသည္မ်ား
ကိုမႏၱေလးေဂဇက္၏ဖိုရမ္တြင္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
စာႏွင့္ print ထုတ္ျပီး ပီနန္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ လက္ဝယ္အေရာက္ယူေဆာင္သြားေပးပါမည္။
ပီနန္ဆရာေတာ္ၾကီး ေနာက္လဆန္း (ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္)အထိအယ္လ္ေအတြင္သီတင္းသံုးလွ်က္
ရွိေနပါမည္။မိမိ၏အမည္ ၊ေနရပ္အားပူးတြဲေလွ်ာက္ထားေဖၚျပလိုပါက Editor သို ့တိုက္ရိုက္စာပို႔
ေစလိုပါသည္။
မႏၲေလးေဂဇက္ မွ သတင္း၊စာနယ္ဇင္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း တိက်စြာအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေပး
မညျဖစ္ပါသည္။


၇န္ကုန္။ ။ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ
ကိုသူရ (ဇာဂနာ)ကိုမေန့ညေန(၃းဝဝ)နာရီကေခတၱဖမ္းသြားၿပီးဒီေန့(ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္)မနက္(၈းဝဝ)နာရီမွာၿပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ကိုယ့္ဆႏၵ(မာမာေအး)ဂီတဂႏ ၳ၀င္မိခင္မာမာေအးရဲ ့သူမ၏ဂီတရဲေဘာ္မ်ားသို ့အမွတ္တရ

ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သီခ်င္းကို ေရးစပ္ခဲ့တဲ့ ကိုေလးညြန္႔ ကြယ္လြန္ရွာျပီ။ကိုမိုးသီးလင့္တြင္ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။


http://komoethee.blogspot.com/2007/10/condolance-message-for-ko-lay-nyunt-who_27.html

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Monday, October 29, 2007

ရန္ကုန္။ ။ ေအာက္တိုဘာ ၂၉။
ဇာဂနာကိုဒီေန့ညေန(၃းဝဝ)နာရီကေနအိမ္ကေနထပ္မံဖမ္းဆီးသြားပါတယ္။အခုထိၿပန္
မလႊတ္ေသးေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....


ဖို ့တ္၀ိန္းမွာဒီေန ့ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတလျပည့္အတြက္ရည္စူးျပီးေကာင္းမွဳကုသိုလ္ ျပဳၾကတဲ့ဓါတ္ပံုေတြၾကည့္လိုက္ပါအုန္း ေအာက္က link ကို click ႏွိပ္လိုက္
http://picasaweb.google.com/kyawkkt/FortWayneMovement

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Sunday, October 28, 2007


မိုးမခစာမ်က္ႏွာမွ
ယခုလက္ရွိ ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး
ျပည္ပေရာက္ သက္ၾကီး၀ါၾကီး စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ၊ အႏုပညာရွင္မ်ား ႏွင့္
သပိတ္ေမွာက္ လူငယ္ စာနယ္ဇင္းသမား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ -
၁ / ၂၀၀၇


ေန႔စြဲ - ေအာက္တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး ႏွင့္ လတ္တေလာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး တို႔အတြက္ ရဟနး္သံဃာ၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္၊ ျပည္သူမ်ားက အသက္စြန္႔ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္တြင္းရွိ္ ႏိုင္ငံေရးသိကၡာ ႏွင့္ စာေပသိကၡာမရွိေသာ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ၊ ပညာရွင္ ႏွင့္ အႏုပညာရွင္ဆိုသူမ်ားကို စစ္အစိုးရက ပြဲထုတ္လာျပီး၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ေသးသိမ္ယုတ္နိမ့္ေအာင္ လိုက္လံ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေနၾကသည္ ေတြ႔ရွိေနရသည္။
ျပည္သူလူထုႏွင့္ တသားတည္းရွိေသာ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ ႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားကို ေန႔စဥ္ရက္စက္ ပိုက္စိပ္တိုက္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ စာေရးသားခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
၁။ စစ္အစိုးရအလိုက် ၀ါဒျဖန္႔ေပးၾကသည့္ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ၊ ပညာရွင္ ႏွင့္ အႏုပညာရွင္ဆိုသူမ်ားကို အေလးအနက္ ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။
၂။ တိမ္းေရွာင္ေနေသာ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္၊ အႏုပညာရွင္မ်ားကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ လိုက္လံဖမ္းဆီး ေနသည္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား အားလုံးကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း ခြ်င္းခ်က္မရွိ လႊတ္ရန္၊ ျပည္တြင္းရွိ လူထုအားလုံး၏ သေဘာထားႏွင့္ထပ္တူ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
၃။ ျပည္ပတြင္လည္း ျမန္မာ့အေရးကိစၥမ်ားကို ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလုံး သုံးပါးစလုံးျဖင့္ အစြမ္းကုန္ထုတ္ေဖာ္ ေရးသား ေျပာဆိုလ်က္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျပည္သူအားလုံး ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္လာၾကေရးကို ဆက္လက္ အားထုတ္သြားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္၍ အားေပး ေထာက္ခံ ကူညီသြားမည္ေၾကာင္းတို႔ကို အေလးအနက္ ကတိျပဳလိုက္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္
ေၾကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ)
ေမာင္စြမ္းရည္
၀င္းေဖ (ေဇာ္၀ိတ္၊ ေမာင္ညိဳ)
မာမာေအး
ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ သပိတ္ေမွာက္ လူငယ္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား
(လက္မွတ္ထိုး စာရင္းသြင္းသူ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကို သည္ေနရာမွာ သြားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။)
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?stopspdc
cc: http://moemaka.com/ ..

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....


ရလိမ့္မယ္လို ့မထင္နဲ


ေတြးမိတိုင္းအရိုးနာသည္အမ်ဳိးပါဆဲခ်င္ေတာ့ေလးဆိုတဲ့ အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖရဲ့၀ိညာဥ္ေတြကို

လက္ဆင့္ပြားရေတာ့မွာပါဘဲ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ ေန ့ ရန္ကုန္သီတင္းကြ်တ္ပြဲေတာ္ၾကီးမွာ

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကိုဆက္လက္ပံုေဖၚေနၾကသလို Rock,Punk , Hiphop ပြဲေတြနဲ ့အဆိုေတာ္ေတြက သံဃာေတာ္ေတြ ၊ ေက်ာင္းသား ၊ျပည္သူ တို ့ရဲ့ေသြးေတြ ၀ိညာဥ္ေတြေပၚမွာ

ေမ်ာက္ကက ေနၾကတဲ့ပံုကို တင္ေပးလိုက္တယ္ ၊ Pioneer Club Hiphop Show မွာ စိုင္းစိုင္းခမ္းလွဳိင္ ၊

ေဂ်မီ ၊ ရသ ၊ရဲေလးပါ၀င္ျပီး ကန္ေတာ္ၾကီးကြ်န္းေမွ်ာ္စင္မွာေတာ့ အဲလက္စ္၊ရင္ဂို၊ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း၊

ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္၊BigBag,Black Hole နဲ ့The Ants အဖြဲ ့တို ့ပါ၀င္တယ္လို ့ သတင္းရရွိပါတယ္။

၀င္ေၾကးက ၄၅၀၀က်ပ္တဲ့။
အမွန္တရားနဲ ့လူထုဆႏၵကိုမည္ကဲ့သို ့ေသာေအာက္လမ္းနည္းနဲ ့ျဖစ္ေစဖုန္းကြယ္ဖို ့ၾကိဳးစားေပမယ့္ ေတးသံရွင္ခင္စန္းၾကည္ရဲ့ အိုဘယ့္တံခ်ဴရွင္သီခ်င္းစာသားထဲကလို "ရလိမ့္မယ္လို ့မထင္နဲ ့....ရလိမ့္မယ္လို ့မထင္နဲ ့ ႏြမ္းလ်က္သာေစာ အေမာသာအဖတ္တင္ ...... "လို ့ ဘဲေျပာလိုက္ပါရေစ။

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Saturday, October 27, 2007

Statement by Hla Tun, Governor of for Myanmar at the World Bank/IMF Annual Meetings (October 20-22, 2007)

Statement by the Hon. Hla Tun,Governor of the Bank for Myanmar,at the Joint Annual Discussion
http://www.mediafire.com/?dx1ckm5gxnx

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....


ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္ကျပည္သူ ့ဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲရန္ကုန္ျမိဳ ့၊ ၂၆၊၁၀၊၂၀၀၇
ရန္ကုန္ျမဳိ့ေတာ္တြင္လူငယ္မ်ားကလည္းအင္းယားကန္ေဘာင္ေပၚ၌မီးပံုးပ်ံအနီေရာင္မ်ားတြင္KillerThanShwe ဟူေသာစာမ်ားေရးကာမီးပံုးပ်ံမ်ားအားလႊတ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ရန္ကုန္တြင္ဆႏၵျပပြဲမ်ားမျဖစ္ေသာ္လည္းတစ္ျမိဳ ့လံုး ေဗ်ာက္အိုးမ်ား ၊ မီးရွဴးမ်ားဆူညံစြာပစ္ေဖါက္ျပီးမိမိတို ့ ၏ သေဘာထားကိုျပသခဲ့ၾကသည္။
ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ေဗ်ာင္အိုးႏွင့္မီးရွဴးေဖါက္သူမ်ားအားအေရးယူဖမ္းဆီးသျဖင့္ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ေဖါက္ခဲ့ၾ
က

ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ေဗ်ာက္အိုးမီးရွဴးေဖါက္သူမ်ားအားအေရးယူမည္ဟုရန္ကုန္ျမိဳ့ေတာ္အႏွံ႔အသံခ်ဲ့စက္မ်ားႏွင့္ ေၾကညာေနသည့္ၾကားမွျပည္သူလူထုမွဂရုမစိုက္ဘဲျမိဳ႔လံုးကြ်တ္ေျဗာင္က်က်ပင္ေဗ်ာက္အိုး၊မီးရွဴးမ်ား
ပစ္ေဖါက္ေနၾက၍ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္အႏွံ႔ဆူညံေနသည္ကိုျမင္ေတြ႔ၾကားသိရေၾကာင္းရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္မွ
သတင္းရရွိျပီး ၊ ယမန္ေန ့မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာသက္ေတာ္ ၇၆ ႏွစ္ရွိဆရာေတာ္ဦးေတေဇာဘာသ
ကိုဖူးေတြ႔ေနတဲ့ကိုသူရေခၚဇာဂနာရဲ႔ပံုကိုလည္းဒီကေန႔သတင္းအျဖစ္တင္ျပအပ္ပါသည္။


ဓါတ္ပံုမႏၱေလးေဂဇက္

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Burma: New show of force in streets

UNPO, October 26, 2007
One day after the pro-democratic leader, Aung San Suu Kyi, met with a government liaison officer, hundreds of police returned to the streets in a show of force aiming at dissuading new anti-government rallies.

http://www.unpo. org/article. php?id=7281

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

'Yellow color' worshippers in Shwedagon

Mizzima News, October 26, 2007
A month after the monk-led protests' in September, several people in yellow clothes gathered today in the Shwedagon pagoda in Rangoon , eyewitnesses said. Local residents, who visited the shrine, said several people came in the evening to Shwedagon, which was the central location during last month's protests, with yellow coloured candles to pray for peace.

http://www.mizzima. com/MizzimaNews/ News/2007/ Oct/106-Oct- 2007.html

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Thursday, October 25, 2007

News from inside Burma

ရန္ကုန္၊ေအာက္တိုဘာ၂၅
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စုနဲ ့ဆက္ဆံေရး၀န္ၾကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ၾကည္တို ့ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာမွာ ဒီကေန ့
ညေနျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂နာရီခြဲမွာစတင္ေတြ ့ဆံုၾကပါတယ္၊အေသးစိတ္အားမသိရွိရေသးပါ။

ျမိဳ ့ေတာ္ခန္းမေရွ ့တြင္စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန ့၌တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပခဲ့ေသာဘုန္းဘုန္း သက္ေတာ္၇၆ ႏွစ္
ရွိျပီျဖစ္ေသာသာမညဗိမၼာန္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ဦးေတေဇာဘာသအားယေန့နံနက္က ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္
သည္ဟုသတင္းရရွိပါသည္၊

Message from inside Burma (Yangon, oct 24)
On the 26th Oct, some will go to Shwedagon Pagoda and some will go to Sule Pagoda. To show our support to detained monks and activists, we will wear or hold yellow materials. We will light candles, and we will also recite Metta Sutra.
May we strongly urge all the people in Yangon to join us and people in other areas to go to pagodas in their respective places?
May we request other religions to hold vigils in their religious buildings respectively?
Int'l community is focusing on the Myanmar Issue. Now is the time we have to show who we are and what we need.


Demonstrators
Inside Burma

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Full List of Australian sanctions against Burma

ေက်းဇူးျပဳျပီး ေအာက္ေဖၚျပပါလင့္မွ download လုပ္ပါ...
http://www.mediafire.com/download.php?63rvjnvmcjy

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

KIA STATEMENT


ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Wednesday, October 24, 2007

အႏုပညာသည္ျပည္သူအတြက္ဆို...

ရန္ကုန္ကရဲေဘာ္တဦးနဲ ့ဒီေန ့နံနက္စကားေျပာလိုက္ရတယ္ ၊ ေဒါသေတြလည္းငယ္ထိပ္ကိုေရာက္ခဲ့ရတယ္၊
ေခြးမိစာၦေတြလူသတ္ေအာင္ပြဲတလျပည့္သဘင္ဆင္ဖို ့အႏုပညာရွင္ေတြကိုအသံုးခ်ျပီးၾကိဳးစားေနျပန္ျပီတဲ့ ၊
ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ မွာမြန္းလြဲ ၃ နာရီ ကေန ညေန ၈ နာရီအထိ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္နဲ ့Pioneer Club မွာေခြးေတြအတြက္ရန္ပံုေငြပြဲလုပ္ၾကမွာျဖစ္တယ္ ၊ လူငယ္ေတြရဲ့အသဲစြဲ စိုင္းစိုင္းခမ္းလွဳိင္ကိုသံုးမယ္ဆိုဘဲ ၊
ျမန္မာ့ဂႏ ၳ၀င္အႏုပညာရွင္မ်ဳိးရိုးကဆင္းသက္ခဲ့တဲ့ေရာ့ခ္ဘုရင္ၾကီးလို ့သူ ့ကိုယ္သူကင္ပြန္းတပ္ထားတဲ့ ေခြးျဖစ္ခဲ့တဲ့မဟာေတး အဆိုရွင္ ေဇာ္၀င္းထြဋ္ကလည္းဆိုေပးမယ္လို ့သတင္းရပါတယ္၊
က်ဳပ္တို ့ျပည္သူ ့ဘုန္းဘုန္းေတြက်ခဲ့တဲ့ေသြးေတြမေျခာက္ေသးတဲ့ စက္တင္ဘာေတာ္လွန္ေရးေျမမွာသံဃာ
၀ိညာဥ္ေတြေပၚေမ်ာက္ကကျပီး ေခြးေတြရဲ့ေဒါက္တိုင္ေတြအတြက္ရန္ပံုေငြပြဲကက်ဳပ္တို ့ဘုန္းဘုန္းေတြနဲ ့
ေက်ာင္းသားျပည္သူကို တရား၀င္စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းဘဲျဖစ္တယ္ ၊ ဒီေတာ့က်ဳပ္တို ့ဘာလုပ္ၾကမလည္း စိန္ေခၚျပီးရင္ေတာ့ဘြာခတ္မရဘူးဆိုတာစစ္ေခြးေတြသိၾကဖို ့ပါဘဲ၊
အႏုပညာဟူသည္ျပည္သူအတြက္လို ့ေခတ္အဆက္ဆက္ျမန္မာ့အႏုပညာရွင္ေတြရဲ့သမိုင္း ဒင္းတို ့နဲ့ မွရိုင္းၾကရေတာ့မယ္ ၊ အႏုပညာရွင္အေပါင္းလည္းစဥ္းစားပါနာမည္ေလးတလံုး ။လက္ခုတ္သံမ်ားစြာရဖို ့
ဘယ္သူေတြဖန္တီးေပးခဲ့လည္း ၊ ထမင္းရွင္အစစ္ဘယ္သူလည္းဆို တာ မေမ့အပ္ၾကဘူး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပကမ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာၾကီးမ်ား ကိုဇာဂနာေျပာျပီးျပီသံဃာအေရးလက္ေႏွးလို ့မရဘူးေနာ္၊
စိုင္းစိုင္းဖုန္းနံပါတ္ရွိတဲ့သူေတြဖုန္းေခၚၾက ၊ သတိေပးၾကပါ၊ အနာဂါတ္ျမန္မာ့အႏုပညာရွင္သမိုင္းမွာအက်ည္းတန္တဲ့အျဖစ္ေတြမက်န္ခဲ့ရေအာင္ပါ၊
ေနာက္တခုကလက္ေဆာင္မွတ္တမ္းေလးပါ သန္းေရႊေျမးရဲ့ေမြးေန ့ပြဲမွာ အရွက္မဲ့သိကၡာမဲ့ေနၾကတဲ့
အႏုပညာရွင္တခ်ဳိ ့ပံုပါ ၊ မွတ္တမ္းတင္ထားေပးတာပါအစဥ္အမွတ္တရျဖစ္ေနရန္အတြက္။ျဖည့္စြက္
စိုင္းစို္င္းခမ္းလွဳိင္ဖုန္းနံပါတ္ 9595133305 / 951545787 (အိမ္ဖုန္း)
ေဇာ္၀င္းထြဋ္ ဖုန္းနံပါတ္ 951661808

အႏုပညာရွင္ေတြအတြက္ ေဒၚမာမာေအးရဲ့မွာေျခြစကားေလး ဖို ့တ္၀ိန္းမွာမိန္ ့ ခဲ့တာနားေထာင္ေပးၾကပါ ၊ ေအာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာမွာပါ၊

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Tuesday, October 23, 2007

သပိတ္ဆက္ေမွာက္ၾကပါဗ်ဳိ ့

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

စာေရးဆရာမသန္းျမင့္ေအာင္အားဖမ္းဆီးျပီးျပန္လႊတ္
ရန္ကုန္။ ၂၃ ရက္ေအာက္တိုဘာ
နာေရးကူညီမွဳအသင္းမွအေရးပါေသာအမွဳေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္နာမည္ေက်ာ္
စာေရးဆရာမသန္းျမင့္ေအာင္အားေအာက္တိုဘာ၂၂ ရက္ညဖက္တြင္သက္ဆိုင္ရာ
မွစစ္ေဆးလိုသည္ဟုအေၾကာင္းျပဖမ္းဆီးခဲ့ျပီးထိုေန ့ည ၁၂ နာရီတြင္ပင္ျပန္လႊတ္
ေပးခဲ့ပါသည္။အဓိကေမးျမန္းခဲ့သည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာေၾကးသြန္းဘုရားၾကီးတြင္သံဃာ
ေတာ္မ်ားအားဆြမ္းကပ္လွဴရာတြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာေငြႏွင့္ကိုေက်ာ္သူေဆးရုံတက္စဥ္
ကုန္က်စားရိတ္မ်ားအားနာေရးကူညီမွဳအသင္း၏အဖြဲ ့ပိုင္ေငြမ်ားမွအသံုးျပဳခဲ့ျခင္းဟုတ္
မဟုတ္စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္ဟုစံုစမ္းသိရွိခဲ့ရပါသည္။
ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေနျပည္သူလူထုအဆိုအရစစ္သားမ်ားညအခ်ိန္မေတာ္ဘုန္းေတာ္ၾကီး
ေက်ာင္းမ်ားအား၀င္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြေနျခင္းမွာသံဃာေတာ္မ်ားအားဖမ္းဆီးလို၍
မဟုတ္ဘဲျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွျမန္မာမ်ားေထာက္ပံ့ထားေသာေဒၚလာေငြမ်ားျမန္မာသံဃာေတာ္
မ်ားထံတြင္မ်ားစြာရွိသည္ဟုယူဆျပီးဓါးျမတိုက္ေနသည္ဟုသိရွိရပါသည္။
သို ့အတြက္ကြ်ႏု္ပ္တို ့ျပည္ပေနအလွဴအတန္းရက္ေရာသူျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားသတိထားလွဴၾကဖို ့
သတိခ်ပ္အပ္ေပသည္။

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Monday, October 22, 2007

Burma allows human rights visit

Mr Pinheiro has not visited Burma since November 2003
The military government in Burma has agreed to allow the UN's expert on human rights to visit after refusing permission for four years.
Paolo Sergio Pinheiro, who visits countries to check on their
human rights performance, made repeated requests to visit during that time.
Burmese Foreign Minister Nyan Win wrote to the UN

suggesting that Mr Pinheiro could arrive before mid-November.
The UN's special envoy to Burma is also hoping to be allowed to return soon.
Ibrahim Gambari is currently in India awaiting a visa.
On an initial visit just after the military's crackdown on mass protests in September, he met both the military and jailed opposition leader Aung San Suu Kyi.
Key questions
Speaking from the US, Mr Pinheiro welcomed news of his invitation, telling Reuters news agency it was "an important sign that the government wants to engage again in constructive dialogue with the UN and the Human Rights Council".

Louise Arbour, the UN High Commissioner for Human Rights, said it was important for the UN to establish the true scale of Burma's bloody crackdown.
"We have to find out what has happened to these people who demonstrated," she told reporters in Ottawa, Canada.
"Where are they? How many - credibly - have been killed? How many are still detained [and] under what conditions?"
The timing of the invitation is significant because of a summit of the Association of South-East Asian Nations (Asean) due to open on 17 November, the BBC's Laura Trevelyan reports from the UN.
Asean has been severe in its condemnation of the Burmese regime's repression of the protests and if Burma can be seen to be co-operating by letting Mr Pinheiro in, that could take the sting out of further criticism, our UN correspondent reports.
Urgent visit
Mr Gambari is for his part hoping to try and start political talks between the Burmese government and Ms Suu Kyi.
The US Ambassador to the UN, Zalmay Khalilzad, has appealed for Mr Gambari to be allowed to return.
"We are calling on all those with influence to redouble their efforts to get Mr Gambari there as quickly as possible," he said.
"The Burmese have said he can come but at a later date in November. We would like to see that happen as soon as possible."
While in India, Mr Gambari is pressing for Asian nations to take the lead in resolving the political crisis in Burma.
Western nations are trying to maintain public pressure on the generals by imposing further sanctions and calling for political progress.
But diplomats say the Burmese government is most likely to respond to prodding from China and India, countries in the region with significant trade links, our UN correspondent adds.http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7057425.stm

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

News photographer missing, eight other journalists still detained


22 October 2007


Reporters Without Borders voiced concern today about a news photographer’s disappearance and condemned the continuing detention of eight journalists, three of whom were arrested at the beginning of the wave of demonstrations by Buddhist monks and the ensuing crackdown. The organisation fears more arrests.
“Despite the UN General Assembly’s condemnation and the reactions of many governments, the generals still refuse to release hundreds of detained protesters,” the press freedom organisation said. “We call in particular for the immediate release of all detained journalists.”
Ko Thu Ya Soe, a 30-year-old photographer who works for the German agency EPA, has been missing since the start of October. He was last seen taking photos near the Sule pagoda in Rangoon. No one, not even his family, has any idea where he is.
Among the journalists still held are Win Ko Ko Latt, a reporter for Weekly Eleven Journal who was arrested on 27 September, Win Saing, a photographer arrested on 28 August, and Nay Linn Aung, a reporter for 7-Days Journal.
Writer Maung Yan Paing, cameraman Mi Htin Ko Ko Gyi, actor Kyaw Thu and his wife, poet Ye Lwin, who is also the singer of the MizzimaWave Band, and the comedian Zargana, also known as the “Burmese Charlie Chaplin,” have all been released. Zargana, who was arrested in Rangoon on 25 September after openly supporting the monks, was freed on 17 October.
Khin Mar Lar, the wife of journalist and documentary filmmaker Nyein Thit (also known as Thaung Tun), was released on 19 October. She had been arrested on 25 September in the Mandalay suburb of Amarapura. Nyein Thit has been in hiding since the start of the demonstrations. When the security forces went to arrest him, they found only his wife and children. Although she had not taken part in any demonstration, they took his wife, leaving the children to fend for themselves. Nyein Thit was jailed in 1999 after writing about press freedom violations, and was not freed until 2004.Five other journalists have been in prison since before the pro-democracy demonstrations. They are freelance photo-reporter Thaung Sein, Ko Moe Htun of the newspaper Dhamah-Yate, independent journalist Ne Min, Monywa Aung-Shin of the newspaper Sar-maw-khung and Win Tin of the newspaper Hanthawathi.

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Stop the Terror in Burma


2007-10-11
Stop the Terror in Burma
Commentary by U.S. first lady Laura Bush

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Sunday, October 21, 2007


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုနဲ ့ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္...

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

သတင္းေလးေတြထိန္းေပးႀကပါဦး

ဟိုတေလာကားႀကိတ္ခံရတဲ့ပံုေတြျပီးေတာ့ ဒါးခုတ္ခံထားရတဲ့သံဃာတပါးပံုကအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြ
ေပၚမွာပ်ံ၀ဲလာႀကျပန္ပါတယ္၊
ဒီပံုေတြနဲ ့ပတ္သက္ျပီးစံုစမ္းႀကည့္တဲ့အခါ ျမန္မာျပည္ကမဟုတ္တာကအတိအက်ဘဲျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာမိတ္ေဆြေတြ ၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္ေတြကိုလည္း အသိေပးထားျပီးျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဒါေပမယ့္ဒီသံဃာအေလာင္းဓါတ္ပံုသတင္းမွားကရပ္တံ့မသြားေသးဘဲ ဆက္လက္ျပန္ ့ေနဆဲျဖန္ ့ေ၀ေန
ဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္၊
ကြ်န္ေတာ္တို ့ျမန္မာ့သတင္းေလာကမွာခိုင္မာတဲ့သတင္းဌာနႀကီးေတြမရွိေသးေပမယ့္ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျပီး
တိုင္းျပည္အတြက္မိမိ၀ါသနာအရမိတ္ေဆြအပါင္းအသင္းေလးေတြစုျပည္တြင္းျပည္ပကသူေတြခ်ိတ္ဆက္
ႀကိဳးစားမွဳရဲ ့ရလာဒ္အျဖစ္ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းဌာနေတြရဲ ့ေခါင္းႀကီးပို္င္းမွာျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့၂၀၀၇ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာလ SAFFRON REVOLUTION ဟာလူပီသတဲ့ကမၻာ့လူသားေတြရဲ ့ႏွလံုးသားကိုကို္င္လွဳပ္ႏိုင္ခဲ့ႀကတယ္၊
အဲဒီလိုခိုင္မာမွန္ကန္တဲ့ ျမန္မာျပည္တြင္းမွတာ၀န္သိႏိုင္ငံသားဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္ တို ့ရဲ ့ႀကိဳးပမ္းေပးမွဳ
ေႀကာင့္လည္းေကာင္း၊ျပည္တြင္း၊ျပည္ပျမန္မာအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္မ်ား၏ပံ့ပိုးေပးမွဳတိုေႀကာင့္လည္းေကာင္း
ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္တို ့ရဲ ့လူမဆန္မွဳေတြကဖံုးကြယ္လို ့မရေတာ့ဘဲ လူသားအားလံုးရဲ ့ ႏွလုံးသားက
ျမန္မာျပည္မွာစစ္ဘီလူးေတြကိုဖယ္ရွားမွရေတာ့မည္ဟုခိုင္မာတဲ့ဆံုးျဖတ္ေတြကို တိတိက်က်ဖန္တီးေပးႏိုင္
ခဲ့ပါတယ္၊
ျမန္မာစစ္ဘီလူးေတြကေတာ့အမွန္တရားေတြကိုေဖၚထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ တာ၀န္သိတဲ့ျမန္မာဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္ေတြကိုႏုတ္ႏုတ္စင္းပစ္ခ်င္ေနတာေပါ့ ၊ အခ်ဳိ ့သတင္းေထာက္ေတြလည္းသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရ ၊ အခ်ဳိ ့ကစစ္ေခြးေတြရဲ ့အက်ဥ္းစခန္းမွာအႏွိပ္စက္ခံေနႀကရတာ အားလံုးသိႀကမွာပါ၊
ျမန္မာစစ္ဘီလူးေတြပိုင္တဲ့ မိုးလံုးျပည့္မုသား၀ါဒီသတင္းဌာနေတြကိုလည္းလူတို္င္းကဥေပကၡာျပဳထားေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္တို ့ရဲ ့သတင္းျဖန့္ခ်ီမွဳေတြကိုေႏွာက္ယွက္ဟန္ ့တားဖို ့ၾကိဳးစားခဲ့တယ္၊ ျမန္မာျပည္တြင္းကအင္တာနက္ေတြပိတ္၊ ဖုန္းလိုင္းေတြျဖတ္ ၊ ျပည္ပ ၊ ျပည္တြင္းအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြကိုေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီး ခဲ့ၾကတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားရဲ ့ေလးစားမွဳကိုရခဲ့တဲ့ျမန္မာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားအေပၚသတင္းတု၊သတင္းမွားေတြကိုေပးပို ့ျပီးကြ်ႏု္ပ္တို ့သတင္းေ၀ငွျဖန္ ့ခ်ီေရးအင္အားစုေတြရဲ့ဂုဏ္သိကၡာေတြေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္ ၊ဒီေတာ့အားလံုးကိုသတိေပးခ်င္ပါတယ္သတင္းျဖန္ ့ေ၀တဲ့သူေတြဟာမိမိေပးပို ့ျဖန္ ့ေ၀တဲ့သတင္းဟာဘယ္ေလာက္ခိုင္မာတိက်တဲ့သတင္းျဖစ္သလည္းဆိုတာကိုသတိျပဳရပါမယ္၊ ေနာက္ျပီးမိမိကိုသတင္းေပးပို ့သူရဲ့အီးေမးလိပ္စာကိုအေသအခ်ာမွတ္သားထားဖို ့လိုအပ္ပါတယ္၊ ေနာက္အခ်က္တခုအၾကံျပဳလိုတာကသတင္း၀ါသနာပါတဲ့ျမန္မာအစုအဖြဲ ့တခုမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနျပီဆိုတာပါဘဲ၊ ကိုနစ္၊ကိုမ်ဳိးခ်စ္၊ကိုထိုက္၊မႏၱေလးေဂဇက္တို ့ပူးေပါင္းဦးေဆာင္သင့္ပါတယ္၊ကြ်န္ေတာ္တို ့လည္းပူးေပါင္းလက္တြဲဖို ့အသင့္ပါလို ့အားလံုးကိုေစတနာအရင္းခံနဲ့တင္ျပလိုက္ပါတယ္၊

ဒီမိုကရက္တစ္သတင္းဌာန
ဖို ့တ္၀ိန္းျမိဳ ့၊ အင္ဒီယာနာျပည္နယ္

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Saturday, October 20, 2007

US tightens screws on Burma's generals


Photo By Pablo Martinez Monsivais, AP
PRESIDENT George Bush expanded US sanctions against Burma's rulers yesterday, accusing them of "vicious persecution" of democracy protesters and urging China and India to step up pressure on their neighbour.
Unveiling the second package of US measures in less than a month, Mr Bush said he was adding more of Burma's military leaders to a list already facing sanctions and had ordered a tightening of US export controls on the regime.
But in a tacit admission that US steps alone would not be enough, he urged China, India and other nations in the region to "review their own laws and policies" on Burma.
"Burma's rulers continue to defy the world's just demands to stop their vicious persecution," Mr Bush told reporters. "They continue to reject the clear will of the Burmese people to live in freedom under leaders of their own choosing."
The President's latest announcement followed weeks of mostly unsuccessful international efforts to get Burma's Government to ease repression of protesters and open a dialogue with detained opposition leader Aung San Suu Kyi.
The junta has kept a tight lid on the country since crushing protests led by Buddhist monks that began in September and grew into the largest anti-government demonstrations in 20 years. Official media said 10 people died.
Mr Bush last month targeted 14 military leaders and toughened US measures that had been in place for years but had forced little change.
"In light of the ongoing atrocities by these men and their associates, the United States has today imposed additional sanctions," Mr Bush said yesterday.
He designated 11 more leaders under existing sanctions, including a freeze on US assets, and also named 12 new "individuals and entities" to be covered by US penalties.
The White House said the tightening of export controls would include a ban on the sale of high-performance computers to Burma.
Mr Bush demanded that the International Committee of the Red Cross be given access to political prisoners, that Ms Suu Kyi and other detained leaders be allowed to communicate with each other and that UN envoy Ibrahim Gambari be allowed back.
"And ultimately, reconciliation requires that Burmese authorities release all political prisoners and begin negotiations with the democratic opposition under the auspices of the United Nations," he said.
The US would "consider additional measures if Burma's leaders do not end the brutal repression".
Mindful of the limits of US influence with Burma, Mr Bush renewed his appeal for China and India to do more.
China, the closest the isolated junta has to an ally, has expressed concern about the crackdown. It helped facilitate Mr Gambari's visit earlier this month but has been reluctant to go further.

REUTERS.

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Panties for Peace

http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20071019/myanmar_panties_071019/20071019?hub=TopStories


Myanmar embassies receiving 'Panties for Peace'  
Updated Fri. Oct. 19 2007 7:19 AM ET
The Associated Press
BANGKOK, Thailand -- Women in several countries have begun sending their panties to Myanmar embassies in a culturally insulting gesture of protest against the recent brutal crackdown there, a campaign supporter said Friday.
"It's an extremely strong message in Burmese and in all Southeast Asian culture,'' said Liz Hilton, who supports an activist group that launched the "Panties for Peace'' drive earlier this week.
The group, Lanna Action for Burma, says the country's superstitious generals, especially junta leader Gen. Than Shwe, also believe that contact with women's underwear saps them of power.
To widespread international condemnation, the military in Myanmar, also known as Burma, crushed mass anti-regime demonstrations recently and continues to hunt down and imprison those who took part.
Hilton said women in Thailand, Australia, Singapore, England and other European countries have started sending or delivering their underwear to Myanmar missions following informal coordination among activist organizations and individuals.
"You can post, deliver or fling your panties at the closest Burmese Embassy any day from today. Send early, send often!'' the Lanna Action for Burma website urges.
"So far we have had no response from Burmese officials,'' Hilton said.

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Thursday, October 18, 2007

ထီးေအာက္ထဲကပံုရိပ္မ်ား

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

FOR BURMA

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....

Tuesday, October 16, 2007

Mar Mar Aye Speech at Fort Wayne Rally

ဖို ့တ္၀ိန္းျမိဳ ့ရဲ ့လူထုနဲ ့တသားတည္းျဖစ္ေနတဲ့
အသည္းနာကမၻာမေၾကေသာ
ေဒၚမာမာေအး

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေသးလား....