Wednesday, October 31, 2007

ဤသို႔ထင္ျမင္ယူဆခ်င္ပါသည္

မိုးခါးေရဆိုသည္မွာအမွန္ေတာ့ေသာက္လို႔ေကာင္းေသာအရာတခုမဟုတ္သည္ကိုလူသားတိုင္းသိရွိေပလိမ့္မည္။

ကံကို ယံုၾကည္လြန္းသူမ်ားျဖစ္ေလရာ ကိစၥတိုင္း ေရွးဘဝကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ဟုယူဆ၍ေျဖသိမ့္ႏွစ္သိမ့္တတ္သူ

မ်ားေပါမ်ားေနေသးသေရြ ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ၊အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်မွဳ၊ မတရားႏွိပ္စက္မွဳမ်ား ဆက္လက္ထြန္းကား

ေနဦးမည္မွာ ကမၻာေလာက၏ နိယာမပင္ျဖစ္သည္။ အားႀကီးသူက အားနည္းသူကို အႏိုင္က်င့္၏။ အားနည္းသူ

က ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မိမိတို႐အားထားရာဟူ၍ ဘုရားမွတပါး အျခားမရွိျပီဟူေသာအယူအဆျဖင့္

ဘာသာေရးကိုသာ အားကိုးယံုၾကည္ရာအျဖစ္ နက္နက္ရွဳိိင္းရွဳိင္း ကိုးကြယ္ၾက၏။ တကယ္ေတာ့လည္းလူပီသ

သူတိုင္း၌အဓိကအထြတ္အျမတ္ထားကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာဘာသာရပ္တခုစီရွိၾကသည္မွာဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္မဟုတ္

ေပေလာ။ မိမိတိုင္းျပည္၏အစိုးရကိုယံုၾကည္အားကိုး၍မရျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္ရာအျဖစ္ျဖစ္တည္ခြင့္မရရွိ

ေသာေခတ္စံနစ္အတြင္းႀကီးျပင္းရေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားကဘာသာေရးကိုပို၍နက္ရွိဳင္္းစြာယံုၾကည္အားထား

လာေစရေသာအက်ိဳးတရားတခုျဖစ္သည္ဟုမိမိကဆိုလွ်င္ထိုအခ်က္ကိိုျငင္းခုန္မည့္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားေျမာက္မ်ား

စြာရွိေပလိမ့္မည္။ဤေနရာ၌ လြတ္လပ္စြာကြဲျပားႏိုင္ခြင့္ရွိ၏။

ထိုလြတ္လပ္စြာကြဲျပားႏိုင္ျခင္းတို႔အေပၚတြင္လည္းမိမိ၏အယူအဆကိုလြတ္လပ္စြာဖက္တြယ္္ႏိုင္ခြင့္ရွိ၏။မိမိအဓိက

တင္ျပလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမွာ ဘာသာတရား၏အထြတ္အျမတ္ျဖစ္ျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္၏သားေတာ္ရဟန္း

သံဃာမ်ားကိုပင္ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ေနေသာ၊မိမိ၏အာဏာတည္ျမဲေရးထက္ဘာကိုမွ်အေလး

မထားေသာ စစ္ေခြးဘီလူးတို႔၏လက္ေအာက္တြင္ အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာႏွင့္သာသနာေတာ္ကထြန္းကား

ေပလိမ့္ဦးမည္နည္းဆိုသည္ကို စနစ္တက်ဆန္းစစ္ဖို႔လူသားတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဆိုေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္၏။

ျဖစ္ပါ့မလား၊သင့္ေတာ္ပါ့မလား၊စသည့္လားေပါင္းမ်ားစြာတို႔ေအာက္၌ဆံုးရွဳံးခဲ့ရသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုျပန္လည္

ဆန္းစစ္သင့္၏။ဥပမာအားျဖင့္မိမိသည္တတိယႏိုင္ငံတခု၌ေရာက္ရွိေနျပီးမိမိတြင္လည္းအရည္အခ်င္းအခြင့္အေရး

ရွိပါလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ပါ့မလား၊ဟိုလူကေတာ့မိမိထက္အားသာသည္၊ဒီလူကေတာ့အခြင့္အေရးပိုရွိႏိုင္သည္ဟုယူဆျပီး

မိမိကိုယ္ကို လက္ေလွ်ာ့၍ ဆံုးရွဳံံးခဲ့ရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားစြာတို႔ကို ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရသူမ်ားရွိေပလိမ့္မည္။

ထိုလားေပါင္းမ်ားစြာတို႐၏ အဓိကတရားခံမွာ ေၾကာက္ရြံ ႔ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါေသဆံုးရျခင္း၏

အေၾကာင္းတရားသည္ ေၾကာက္ရြံ႐ျခင္း၊ အားနာျခင္းတို႐၏ အဓိကေရေသာက္ျမစ္ပင္ျဖစ္၏။

ထိုေၾကာင့္ထိုေရေသာက္ျမစ္၏အရင္းခံကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔လိုေပ၏။မိုးခါးေရကိုခါးမွန္းသိလ်က္ႀကိတ္မွိတ္ေသာက္

ေနဦးမည္ဆိုပါက ထိုခါးသက္ျခင္း အရသာသည္ပင္လွ်င္ ခ်ိဳျမိန္ေနေပလိမ့္မည္။ မိမိ၏ရန္သူက ျပတ္သားသည့္

အခါတြင္မိမိတို႔ကလည္းျပတ္သားရေပလိမ့္မည္။ေကာင့္ပါ့မလား၊သင့္ေတာ္ပါ့မလားဆိုသည့္အေတြးအေခၚမ်ားသည္္

ျပတ္သားရမည့္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ပစ္တတ္၏။ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွ Sanctionပဳလုပ္ျခင္းအေပၚတခ်ိဳ႔ကဟိုလူကေတာ႔မပါသင့္ပါဘူး၊ဒီလူကေတာ့မပါသင့္ပါဘူး၊ေကာင္ပါ့မလား၊သင့္ေတာ္္

ပါ့မလားဟူေသာလားေပါင္းမ်ားစြာကိုေရာယွက္လာၾက၏။

တကယ္ေတာ့ျဖစ္သင့္၏ စစ္ဘီလူးတို႔အေနျဖင့္ အျပစ္မဲ့ရဟန္းျပည္သူတို႔ကိုပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရာတြင္

ေကာင္းပါ့မလား၊ သင့္ပါ့မလား ဟူေသာ လားေပါင္းမ်ားစြာ မေရာယွက္ခဲ့ၾကေပ။

ထိုနည္းတူ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ဤနည္းႏွယ္ျပဳက်င့္ခဲ့ၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ့မလား၊ သင့္ေတာ္ပါ့မလား ဆိုသည့္ လားေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို စဥ္းစားသင့္ေနရာ၌သာ စဥ္းစား၍ လုပ္သင့္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ လားေပါင္းမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္မေရာယွက္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္လွေပသည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်င္ပါသည္ ။

6 comments:

Anonymous said...

Hello
http://www.targetednumberpicking.com/ - levitra online
The doctor should be consulted when there is a change of intensity occurs.
[url=http://www.targetednumberpicking.com/]generic levitra[/url]
It is the only the doctor who will determine if it is safe to continue or stop the intake of this drug.
cheap vardenafil
These effects may be worse if you take it with alcohol or certain medicines
Adverse Effects Side effects cannot be anticipated.

Anonymous said...

Hello
propecia hair loss

Propecia does not come without its fair share of side effects, but these are rarely experienced in most individuals.
[url=http://www.oldhouseresources.com/]finasteride 5mg[/url]
Try Propecia today
Order cheap Propecia (Finasteride) drugs online and save hundreds! No prescription!
If you are struggling from hair loss then you probably don't match up to these averages though.
http://www.oldhouseresources.com/ - propecia pharmacy
The percentage of individuals who experience side effects while taking Propecia is aroudn the 2% range.

Anonymous said...

Free Games Casino tyuueooru
http://stonewalljacksoncarnival.org/ - Best Casinos
More casino options The number of online casino is far higher than bricks and mortars based casino all across the world.
[url=http://stonewalljacksoncarnival.org/]No Download Casino[/url]
Online casino seems to take the industry by storm.
Web Casino
Additionally, you don?t have to stand out of your casino till the clock hits its opening time because a majority of online casinos are accessible 24/7.

Anonymous said...

Medicine Safe For Dogs
phentermine cost
So taking it without any doctor’s instruction may lead the user to addiction and eventually adverse side effects and withdrawal problems.
[url=http://teamjsf.org/]phentermine online[/url]
Generic drug Phetermine is also known by its numerous brand variants like Phentrol, Ionamin, Adipex and Fastin.
http://teamjsf.org/ - cheap phentermine online
Phentermine is actually an anti-appetite drug that suppresses the feeling of hunger.

Anonymous said...

torebki batycki
to torebki batycki , torby damskie , torebki kazar . torby damskie , torby listonoszki ?

Anonymous said...

If the applicant to go with Online application program modality which is to average that your payday after taking a payday Loan $45 if nonrecreational in less than 30 days. It is of immense facilitate as such, if you don't own any cite bureaus. kingdom and they implore at the Westerly wall, that was presented. Of trend, with all kinds of loans that are particularly designed for unretentive-term guaranteed payday loans or short term lending. http://www.guaranteedpaydayloans1.co.uk/ 12 month guaranteed payday loans are specifically formed to let the bad deferred payment. How is a difficult sentence.