Sunday, December 9, 2007

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္အတြင္းခရီးၾကမ္းႏွင္
တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ ကိုေက်ာ္စည္သူ အႏၱရာယ္လမ္းျဖတ္၍ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ႔သို႔ေရာက္ျပီ


ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အာဏာရွင္စံနစ္ဆိုးလက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံတကာျပည္သူလူထု၏အာရုံစူးစိုက္

မႈပိုမိုရရွိေစရန္ႏွင့္ျပည္ပေရာက္မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာတို႔၏ဒီမိုကေရစီေရးလွဳပ္ရွားမႈမ်ားအရွိန္အဟုန္ပိုမိုျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္

ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္သည့္၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္သည့္ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ တိုရန္တိုျမိဳ့တြင္အေျခစိုက္ေနထိုင္သူ

ကိုေက်ာ္စည္သူ သည္ နယူးေယာက္ျမိဳ ့မွတဆင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၊ တနဂၤေႏြေန႔

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁၂နာရီခန္႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္၊ ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ့

သို႔ေခ်ာေမာစြာဆိုက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္ ။ ေျမာက္အေမရိကတိုက္၏ေဆာင္းရာသီတြင္းအခ်ိန္အခါျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာကိုေက်ာ္စည္သူ တကိုယ္ေတာ္

ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ခဲ့ရေသာခရီးလမ္းတေလ်ာက္ျပင္းထန္ဆိုး၀ါးသည့္ ေရခဲမိုးမ်ားႏွင့္ ေရခဲေနသည့္အေ၀းေျပး

လမ္းမၾကီးေပၚတြင္သဘာ၀၏စိန္ေခၚမႈအားအန္တု၍ ၁၄နာရီခန္႔ တညလံုးအိပ္စက္ျခင္းမရွိဘဲအႏ ၱရယ္ခရီး

ၾကမ္းအားေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ့ေတာ္ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္းေရခဲေနသည့္လမ္းမမ်ားေပၚတြင္လမ္းေလ်ာက္၍မရႏိုင္

ေလာက္ေအာင္ပင္ ေရခဲမိုးမ်ားရြာခ်ေနခဲ့သျဖင့္ရာသီဥတုအေျခအေနအရ လူစုလူေ၀းျဖင့္စုစည္းမည့္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္အခြင့္အေရးမရသျဖင့္ သူရဲေကာင္းကိုေက်ာ္စည္သူအားၾကိဳဆိုရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည့္

ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲ၀င္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ကိုေက်ာ္စည္သူတို႔သည္ ေဇတ၀န္ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီး

ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး သာႆနာ့ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႔ၾကီး၏တာ၀န္ခံတဦးျဖစ္သည့္အရွင္ကုသလအားဦးခိုက္

ဂါ၀ရျပဳခဲ့ပါသည္ ။

ထိုဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၌ပင္ကိုေက်ာ္စည္သူအားဂုဏ္ျပဳသည့္အစီအစဥ္က်င္းပခဲ့ရာတြင္အရွင္ကုသလမွ

ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရးးအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ကိုေက်ာ္စည္သူႏွင့္ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ့မွ

ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားအႏၱရယ္ကင္းေဘးရွင္းေစရန္ဆုေတာင္းေပးခဲ့ျပီး၊ၾသ၀ါဒမ်ားမိန္႔ၾကားျခင္း၊ေမတၱာသုတ္

ရြတ္ဖတ္ျခင္း ၊ ေမတၱာပို႔ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားအားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ကုိေက်ာ္စည္သူမွ ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ့ရွိ ၈၈ ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားအားသူ၏ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍

လည္းေကာင္း၊သူ၏ႏိုင္ငံေရး ၊ ေတာ္လွန္ေရးအျမင္မ်ားအားလည္းေကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျပီးတက္ေရာက္ လာသူမ်ားႏွင့္ရင္ႏွီးပြင့္လင္းစြာအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။မြန္းလြဲ ၃ နာရီခန္႔တြင္အခမ္းအနား

အစီအစဥ္ျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ကိုေက်ာ္စည္သူသည္ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ျမန္မာ့ဂႏၳ၀င္ဂီတမိခင္မာမာေအးေနအိမ္သို႔သြားေရာက္

ေတြ႔ဆံုဂါ၀ရျပဳခဲ့ပါသည္။

ရာသီဥတုအေျခအေနအရ ခရီးဆက္ရန္မျဖစ္ေသးသည့္အတြက္ မနက္ျဖန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဒီမိုကရက္တစ္

သတင္းဌာန(ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ့)မွ သူရဲေကာင္းကိုေက်ာ္စည္သူအားညစာစားပြဲျဖင့္ဧည့္ခံဂုဏ္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဓါတ္ပံုမ်ားၾကည့္ရန္LINK :

http://picasaweb.google.com/kyawkkt/DrivingForBurma

No comments: