Monday, December 10, 2007

ျမန္မာျပည္အတြက္သီခ်င္းတပုဒ္ထြက္ရွိ


အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား၏ျမန္မာ့ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ပကတိဘ၀အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ခံစားနားလည္ေပးမွဳမ်ားအားနည္းလမ္းေပါင္းစုံႏွင့္ဖြင့္လွစ္ျပသ
ၾကရာတြင္David Rudder မွလည္း သူ၏ခံစားနားလည္မႈမ်ားအားဤသို႔မွ်ေ၀ထားပါသည္ ။
သူ၏သီခ်င္းႏွင့္စာသားအား ရယူရန္ေအာက္ေဖၚျပပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာလိပ္စာသို႔သြားပါ။

No comments: