Sunday, December 30, 2007

နအဖစစ္အာဏာရွင္၏ျပည္ႏွင္ဒါဏ္ေပးထားျခင္းခံရျပီး
၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ေနသည့္

ပါေမာကၡေဒါက္တာဆလိုင္းထြန္းသန္းမွ DID သို႔ေျပာၾကားခ်က္

၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ကြဲျပားမႈသည္ ျပဒါးႏွင့္တူသည္ဟုဆို

ေဒါက္တာဆလိုင္းထြန္းသန္း

No comments: