Friday, December 21, 2007


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိ္င္ငံအမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ၀န္ၾကီး ဦးဘိုလွတင့္မွျပည္တြင္းရွိရဲေဘာ္မ်ားသို႔သတင္းစကားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ၀န္ၾကီးဦးဘိုလွတင့္မွအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း
က်င္းပၾကမည့္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏ညီလာခံအေပၚသေဘာထား


No comments: