Monday, January 21, 2008

ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ႔၌အမ်ဳိးသားစာေပပညာရွင္ဆရာၾကီးတင္မိုးကြယ္လြန္ျခင္း(၁)ႏွစ္ျပည့္
ေအာက္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနားအားေဇတ၀န္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္က်င္းပခဲ့
သတင္းဓါတ္ပံုၾကည့္ရန္

No comments: