Thursday, January 24, 2008

ျမန္မာျပည္တြင္းအီးေမးျဖင့္နအဖဆန္႔က်င္ေရးစာျဖန္႔ေ၀ေန ျမန္မာျပည္တြင္း၌အီးေမးျဖင့္နအဖစစ္အုပ္စုအားဆန္႔က်င္သည့္စာမ်ားျဖန္႔ေ၀ေနသည္ဟု
သတင္းရရွိျပီးထိုစာမ်ားတြင္းမွ အာဏာရွင္မ်ားအားအစြယ္ရိုက္ခ်ဳိးျခင္း ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ စာတေစာင္အားျမန္မာျပည္တြင္းရွိလူထုသေဘာက်ႏွစ္သက္ေနသျဖင့္အမ်ားသူငါဖတ္ႏိုင္ေစရန္
DID မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္။


ဒီေနရာမွာ- ဖတ္ၾကည့္ရန္လင့့္

No comments: