Sunday, January 13, 2008

ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ့ရွိျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကူညီေထာက္ပံ့ရန္
ေဒၚလာ၁၃၃၀၀၀ ခန္႔ရမည္

ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအားအဓိကတာ၀န္ယူကူညီေပးေနေသာကက္သလစ္ခ်ာရတီ(Catholic Charities)အားျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍
The St. Joseph Community Health Foundation မွေထာက္ပံ့ေငြႏွစ္ရပ္စုစုေပါင္း ေဒၚလာ၁၃၃၀၀၀ေက်ာ္ခန္႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မည္ဟုဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ့တြင္ေန႔စဥ္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာဂ်ာနယ္ေဂဇက္(The Journal Gazette)သတင္းစာ၌ေဆာင္းပါးရွင္Amanda Iacone မွဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔ ထုတ္သတင္းစာတြင္ေဖၚျပ
ေရးသားထားပါသည္။ ထိုသတင္းသည္ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္၀မ္းသာစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ့ရွိကက္သလစ္ခ်ာရတီရုံး၀န္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားလည္း၀န္ထမ္း
မ်ားအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရာတြင္ ကိုျငိမ္းခ်မ္းဦးသည္ ကက္သလစ္ခ်ာရတီ၏ဒါရိုက္တာ
တဦးအျဖစ္ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏အခက္အခဲျပသနာမ်ားအားကူညီေျဖရွင္းေပးေနသူတဦးျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအျပည့္အစံုအားဖတ္လိုပါကေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာလိပ္စာမွသြားပါ။
http://www.journalgazette.net/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080112/LOCAL/801120381/1002/LOCALNo comments: