Tuesday, January 29, 2008

ေတာ္လွန္ေရးအတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားရဲ့ဒီမိုကေရစီလမ္းျပေျမပံု ညီလာခံ(သို႔မဟုတ္)

ဖိို႔တ္၀ိန္းညီလာခံက်င္းပရန္ေသခ်ာျပီဟုသိရအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္အေျခခ်ေနထိုင္ေနၾကေသာျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအင္အားစုမ်ား

ဦးေဆာင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဒီမိုကေရစီလမ္းျပေျမပံု ညီလာခံ

(သို႔မဟုတ္)ဖိို႔တ္၀ိန္းညီလာခံ အား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မတ္လ ၁ ၊ ၂ ရက္ေန႔မ်ားတြင္အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စု၊အင္ဒီယာနာျပည္နယ္၊ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ့၌ က်င္းပၾကမည္ဟုထိုုညီလာခံက်င္းပေရး

ေကာ္မီတီ၏တာ၀န္ခံမ်ားမွDID သို႔တရား၀င္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ပထမအၾကိမ္ညီလာခံ၊၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ညီလာခံမ်ားအား

က်င္းပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ထိုညီလာခံမ်ားသို႔ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရႏွင့္၊ျပည္ေထာင္္စုျမန္မာ

ႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားေကာင္စီ၏ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မွဳေအာက္တြင္ႏိုင္ငံတကာရွိျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ

အင္အားစုအသီးသီးႏွင့္နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ေပါင္းစံုတို႔မွ

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္းသိရပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ညီလာခံတြင္လည္းနယ္စပ္ေဒသမ်ားမွေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္ႏိုင္ငံ

တကာေရာက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုအသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကမည္

ျဖစ္သည္ဟုသိရပါသည္ ။

DID အေနျဖင့္ၾကားသိသမ်ွသတင္းကိုသာေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါ၍ပိုမိုတိက်ျပည့္စံုေသာသတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားရရွိလိုပါကညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မီတီထံဆက္သြယ္္ၾကဖို႔အၾကံျပဳပါသည္။

အီးေမးလိပ္စာကေတာ့

democracyroadmap@yahoo.comNo comments: