Thursday, January 24, 2008

ေမွာ္ဘီGTC (ယခင္အင္းစိန္GTI) တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားမေက်နပ္မႈၾကီးထြားေနျပီ

ရန္ကုန္

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းရန္ကုန္တိုင္းေမွာ္ဘီရွိ GTC ေက်ာင္း ၊ (ယခင္အင္းစိန္GTI အားေျပာင္းေရႊ ့) ရွိစက္မႈ
ေက်ာင္းသားမ်ားအားမတရားဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွဆရာ မ်ားအၾကားမေက်နပ္မႈမ်ား၊ျပသနာမ်ားၾကီးထြာေနျပီဟုသတင္းရရွိပါသည္။
ထိုGTC တြင္တက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားအားအထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ေက်ာင္းစည္းကမ္း မ်ားအားတင္းက်ပ္စြာျဖင့္မည္သည့္စာသင္ခ်ိန္တြင္မဆိုအခ်ိန္ျပည့္စာသင္ခန္းတြင္ေနရျခင္း၊စားေသာက္ဆိုင္
တန္းမ်ားတြင္လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ျခင္း၊အေအးဆိုင္ထိုင္ျခင္းအစရွိသည္မ်ားအားအခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္
သြားေရာက္ေစျခင္း၊မ်ားေၾကာင့္စက္မႈေက်ာင္းသားမ်ား၏ဘ၀သည္ေထာင္က်အက်ဥ္းသားတဦးကဲ့သို႔ခံစား
ေနရျပီးလြတ္လပ္စြာပညာသင္ၾကားခြင့္မရသျဖင့္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ဆက္ဆံေရးမွာ
တေန႔တျခားဆိုးရြားေနျပီးေပါက္ကြဲလုအေနအထားသို႔ေရာက္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။
GTC ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွစ၍အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းရွိတာ၀န္ရွိဆရာအသီးသီးတို႔သည္ ဆရာစစ္စစ္မဟုတ္ဘဲနအဖ
သင္တန္းအသီးသီးမွ၀ါဒမႈိင္းသြင္းထားျခင္းခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ျပီးသိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဦးေသာင္းလက္သတ္ ေမြးထားေသာနအဖလက္ပါးေစမ်ားပင္ျဖစ္ၾကေၾကာင္းလည္းထိုသတင္းေပးပို႔ခ်က္တြင္ပါရွိပါသည္။
ျမန္မာေက်ာင္းသားထုအားအေၾကာက္တရားျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနေသာစစ္အာဏာရွင္တို႔၏အားထုတ္မႈ
မ်ားသည္ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ေခတ္အဆက္ဆက္အစဥ္အလာၾကီးခဲ့ေသာျမန္မာေက်ာင္းသားတို႔၏ ခြပ္ေဒါင္း
စိတ္ဓါတ္အားေၾကာက္ရြံ႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
မည္သည့္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိးႏွင့္မဆိုမ်ဳိးဆက္သစ္ခြပ္ေဒါင္းတို႔၏ေတာ္လွန္စိတ္ဓါတ္အားရိုက္ခ်ဳိးမရဟုမ်ဳိးဆက္
သစ္ေက်ာင္းသားတဦးမွDIDသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ၊ စစ္အာဏာရွင္တို႔အားျပဳတ္က်သည္အထိဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ ေနၾကမည္ဟုလည္းထိုေက်ာင္းသားမွထပ္ေလာင္းဂတိေပးေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

No comments: