Tuesday, September 29, 2009

DID အထူးသတင္း

DID အထူးသတင္း

စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ ၊၂၀၀၉ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ၊၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ နယူးေယာက္ ျမိဳ ႔ေတာ္ၾကီး

တြင္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္တုိက္ပြဲ၀င္သူမ်ားမွျမန္မာစစ္အစိုးရ အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား

အားဖိနပ္ႏွင့္ပစ္ေပါက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္္ရွိ

ပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ ႔လူထုမွလက္ဘက္ရည္ဆိုင္၊ေစ်း၊ေက်ာင္းေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ဖိနပ္စာမိသြား

ေသာသိန္းစိန္ႏွင့္ဥာဏ္၀င္းသတင္းအတြက္၀မ္းသာေက်နပ္ေနသကဲ့သို႔နယူးေယာက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္းမ်ားအားဂုဏ္ယူေလးစား ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတဖြဲဖြဲရရွိေနပါသည္။

ထိုသတင္းမ်ားထဲ၌ထူးျခားေသာသတင္းတပုဒ္အားရန္ကုန္ျမိဳ ႔ယံုၾကည္ရသည့္၈၈မ်ဳိးဆက္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွေပးပို႔လာပါသည္။

ထိုသတင္းအဆိုအရ တိုေန႔၌ပစ္ေပါက္ခဲ့သည့္ဖိနပ္မွာျပည္တြင္းပုဂၢိဳလ္တဦး၏အထူးအစီအမံျဖစ္ ေၾကာင္း၊ထိုဖိနပ္တြင္ ၀ိဇၨာအတတ္ပညာအင္းအစီအမံမ်ားထည့္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ၉၉ ေဒၚလာ တန္ဖိုးရွိေသာဖိနပ္အားရွာေဖြ၀ယ္ထားခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ျပည္တြင္းတြင္ထိုသို႔ခ်ဥ္းကပ္ပစ္ေပါက္

ရန္မလြယ္သျဖင့္ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ခိုင္းေစခဲ့ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္၊

ထိုသတင္းအရ ထိုေန႔ နယူးေယာက္ ဖိနပ္စာေကြ်းပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား

ေခါင္းေဆာင္ကိုမိုးသီးဇြန္အား DID မွဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ကိုမိုးသီးဇြန္မွထိုကိစၥႏွင့္

ပတ္သက္၍မိမိအေနျဖင့္မသိရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္၊

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားမွေျပာၾကားရာတြင္အဓမၼ၀ါဒီမ်ား၊မိစၦာအယူ၀ါဒ

မ်ားကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူျမန္မာစစ္အုပ္စုအားျမန္မာ ျပည္သူလူထုမွဆက္လက္ေမတၱာမထား

ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ထိုကဲ့သို႔ေရွးျမန္မာ ၀ိဇၨာ အတတ္ပညာမ်ားအားျပန္လည္ ေဖၚထုတ္အသံုး

ျပဳ၍ လူထုတရပ္လံုးပါ၀င္ႏိုင္သည့္တိုက္ပြဲ ျဖင့္ နအဖစစ္အုပ္စုအားအျပဳတ္တိုက္ေတာ့မည္ဟု DID အားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္၊

လြန္ခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းျပည္တြင္း၌သံဃာေတာ္မ်ားမွျပည္သူလူထုထံ လူသတ္စစ္အုပ္စု

အားက်ိန္ဆိုရန္က်ိန္စာျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ထိုက်ိန္စာျဖန္႔ေ၀ျပီးရက္ပိုင္းအတြင္းေနျပည္ေတာ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ငလ်င္လွဳပ္ခတ္ျခင္း၊အစရွိသည့္ သိပၸံေခတ္လူငယ္မ်ားမယံုၾကည္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားသည္တိုက္ဆိုင္မွဳေပေလာ၊

သို႔တည္းမဟုတ္နမိတ္စျပျခင္းေလာဟူသည္မွာကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ေတြးစရာျဖစ္လာေပျပီ ၊

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ျမန္မာျပည္သူလူထုတို႔အားစတင္ဦးေဆာင္ေတာ့မည့္လက္နက္မပါေသာလူထုေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲသစ္နည္းပညာရပ္မ်ားျဖင့္စစ္အာဏာရွင္တို႔အားအျမစ္ျပတ္တိုက္ႏိုင္ မည္ဆိုပါကမည္သည့္နည္းမဆိုလက္ခံရမည္ျဖစ္ေပသည္၊

ကိုမိုးသီးဘေလာက္မွဖိနပ္ေၾကာ္ညာ

ဖိနပ္၀ယ္မယ္ဆိုရင္ - Aldo မွ စိတ္ခ်ရတယ္။
ဖိနပ္၀ယ္မယ္ဆိုရင္ - Aldo မွ စိတ္ခ်ရတယ္။
ေလ်ာက္လို ့ေကာင္း- ေပါက္လို ့မလြဲ ။
နစ္ခါျပစ္တာ နစ္ခါစလံုးမွန္တယ္။
Brand - Aldo -
Size - 44 ( US-11)
Type- Arsilas
Cost- $ 99.00
Owner - မိုးသီးဇြန္

Summary

Rest of your post

No comments: