Sunday, December 30, 2007

ေနာ္ေ၀ ႏိုင္ငံမွ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားညီလာခံသို႔လာေရာက္ခဲ့ေသာ
ကိုေကာင္းျမတ္သူ မွ
အေမရိကန္ရွိျမန္မာေက်ာင္းသားတို႔၏ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအခင္းအက်င္းသည္
အင္အားအၾကီးဆံုးဟုသံုးသပ္

ကိုေကာင္းျမတ္သူ


No comments: