Sunday, December 30, 2007

၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားညီလာခံအခမ္းအနားမွဳးကိုကိုေလး၏ DID သို႔ေျပာၾကားခ်က

ျပည္တြင္းေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္နယ္စပ္ေဒသမွေက်ာင္းသားရဲေဘာ္မ်ားတယ္လီဖုန္းျဖင့္
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကဟုဆို
No comments: