Monday, December 17, 2007

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမ်ားမၾကာမီအခ်ိန္၌
ညီလာခံမ်ားက်င္းပၾကမည္

၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္က်င္းပမည့္၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားညီလာခံအားယၡဳဒီဇင္ဘာလ
ကုန္ပိုင္း၂၉ - ၃၀ ရက္အတြင္း ခ်ီကာဂို ျမိဳ ့၌ ကိုစိုးမိုးႏွင့္၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္၍ညီလာခံ
တခုက်င္းပမည္ဟုသိရွိရပါသည္။
ထို႔အတူေတာ္လွန္ေရးေဒသမ်ားမွေရာက္ရွိလာသူအမ်ားဆံုးေနထိုင္ေသာ အင္ဒီယာနာျပည္နယ္ ၊ ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ
၌လည္း တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ဖို႔တ္၀ိန္းညီလာခံအားကမၻာအရပ္ရပ္ရွိျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္
ေနၾကသည့္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးအားဖိတ္ၾကား၍၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြင္းက်င္းပၾကမည္ဟုသတင္း
ရရွိပါသည္။
ထိုညီလာခံမ်ားက်င္းပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးအစုအဖြဲ႔မ်ား၏သေဘာထားအျမင္မ်ားအား
လည္းDID မွဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
No comments: