Thursday, January 3, 2008

စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲျပီးေနာက္နယ္စပ္ေဒသသို႔
ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားကိုမိုးေက်ာ္၏သတင္းစကားမ်ား

No comments: