Tuesday, March 4, 2008

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအေမရိကန္ကြန္ကရက္မင္းေထာက္ခံအားေပး

ဖို႔တ္၀ိန္းျမိဳ ့တြင္၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ၂၄ရက္တြင္က်င္းပျပီးစီးခဲ့ေသာျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားမ်ား၏
ဒီမိုကေရစီေရးေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၊Burma Democracy Forum သို႔အေမရိကန္ကြန္ကရက္မင္း မက္ခ္ေဆာင္ဒါ
မွေထာက္ခံသည့္ သ၀ဏ္လႊာအားေပးပို႔ခဲ့သည္ ဟုထိုေဆြးေႏြး ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး တာ ၀န္ခံတဦးမွ DID သို႔
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ဆီနိတ္တာလူဂါမွလည္း အလားတူေထာက္ခံအားေပးသည့္သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ ခဲ့ေၾကာင္းသိ
ရပါသည္။

ကြန္ကရက္မင္းမက္ခ္ေဆာင္ဒါ၏ Burma Democracy Forum သို႔ေပးပို႔ေသာသ၀ဏ္လႊာ

No comments: